KOPSHTARI

Motorkose, Motorsharra elektrike dhe me benzine, Korrese krahu te firmave te ndryshme italiane, japoneze, gjermane. Krasistese likustrash, Gershere per krasitje, Shkundese elektrike dhe motorrike per ullinj. Fryrese gjethesh dhe shume produkte te tjera..!