Agro Alaska Albania u themelua më 10.10.2005, me pronar të vetëm Z.Gjin Laska. Objektivi i kompanisë lidhet me tregtinë e pjesëve të këmbimit me shumicë dhe pakice për mjetet industriale dhe bujqësore.

OUR PRODUCTS
AGRO INDUSTIALE
Agro Industrials

Various Industrial Machinery.

SEE PRODUCTS
MAKINERI BUJQESORE
Agricultural Machinery

Various agricultural tools.

SEE PRODUCTS
VEGLA PUNE PROFESIONALE

Garden

 Gardening Accessories.

SEE PRODUCTS
SOBA NGROHJE & GATIMI
Heating and Cooking Stoves

Heating Stoves and Cooking Stoves, all models.

SEE PRODUCTS
VEGLA PUNE PROFESSIONALE

Professional Work Tools

Work tools of different brands.

SEE PRODUCTS
PJESE KEMBIMI

Parts

Accessories

SEE PRODUCTS
SEE ALL PRODUCTS

SEE OUR LOCATION
 GALLERY OF PRODUCTS

OUR PARTNERS